Kompleksanların Yapısı Ve Analitik Test Yöntem...

Pamuğun boyamaya hazırlanması ve boyanması prosesinde ortamdaki proses verimini düşüren kalsiyum, magnezyum ve demir tuzları kompleks yapıcı maddelerle ortamdan uzaklaştırılır.

Farklı kullanım alanına göre kompleksleştiricilerin yapısı da farklıdır. Genellikle boyamada kullanılan iyon tutucu kasarda da kullanılmaktadır. Yapıları genel olarak; Poliakrilat, Fosfonat, Sodyumhegzametafosfat, EDTA gibi bileşiklerdir.

Bu kimyasalların ka...

Reşat UCA