İdeal Reaktif Boyama Ortamı Oluşturma Teknikleri

Güvenli reaktif boyama için, her proseste dikkat edilmesi gereken paramatreler belirlenerek, hata kaynaklarına alınabilir önlemler hakkında öneriler sunulmaktadır.

Boyama makinesi

Pamuğun reaktif boyarmaddeler ile boyanması işlemi, prosesin birçok parametreden kaynaklanan değişimden dolayı diğer boyamalara göre daha zordur.

Boyama teorisi çok gelişmiştir. Teorisi iyice bilindiği halde, yardımcı kimyasallar şimdiye kadar yeterli kontrolü sağlayamadığı için proses kontrol edilememekteydi.

Şimdi gelişen teoriye paralel olarak yeni ve bilimsel bütün kuram ve pratik uygulamalar ışığında üretilen Colin® ürünleri ile artık proses kontrolü kolaylaşmıştır.

Yakın geçmişe kadar pek dikkat edilmeyen kumaştan gelen kirlilikler artık bilinmektedir. 2001 yılına kadar bu konu detaylı olarak araştırılmış ve 2001 yılı sonlarına doğru, bu sorunun “en iyi” çözümü için DECOWET® BS üretilerek kullanıma sunulmuştur. Ürünün aktivitesi ile ilgili çalışmalar TEKBOY Tekstil A.Ş.‘de yapılarak Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Kimya Kongresinde akademisyenlere de sunulmuştur.

0 Yorum
Yorum yap