Sulardaki Doğal Bikarbonatın Pamuğun Reaktif Boyarmaddeler İle Boyanması Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Yolları

Boyama suyunda bulunan doğal bikarbonatlar, boyama süresince pH değişimlerine neden olduğu bilinmektedir. Bikarbonat sorunlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bikarbonat

Sulardaki Doğal Bikarbonatın Pamuğun Reaktif Boyarmaddeler İle Boyanması Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Yolları çalışması, Eylül 2001 tarihinde, Türkiye Kimya Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan XV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ'nde Reşat UCA tarafından sunuldu.

Yayında Özeti,
Pamuğun reaktif boyarmaddeler ile boyanması işlemlerinde doğal bikarbonat pH değişimine sebep olmaktadır. Bu nedenle boyamada soda öncesi ve sonrası pH sabitliği sağlanamamaktadır. Soda öncesi pH bikarbonattan dolayı erken yükselirken, soda sonrası pH = 11 değerine ulaşamamakta ve işlem süresince 8,82 değerine doğru düşmektedir. Bu çalışmada pH probleminin oluşum nedeni ve bu problemler için çözüm yolu alternatifleri laboratuar ve işletme şartlarında denenerek karşılaştırıldı. 
 Yöntem 
Yüksek miktarda bikarbonat içeren işletme suyu alınarak bu suyun bikarbonat miktarı tayin edildi. Bu su ile kontrollü boyamalar yapıldı. Bikarbonat alternatif çözümler ile sudan uzaklaştırıldı ve tekrar boyamalar yapıldı. 
 Sonuç
Bikarbonat problemi Colinor AB kullanılarak kolaylıkla önlenebilir. Boyamalarda pH sabitliği sağlanır. Genel olarak bütün boyarmaddelerin boyama veriminde artışlar olmaktadır.
 

Yayının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Makale kitabı olarak satınalmak için lütfen tıklayınız.

0 Yorum
Yorum yap