Reaktif Boyamada Bikarbonat Problemlerinin Çözümü Veya Soda Yerine, Alkalin Cotton İle Sodyum Hidroksit Kullanımı Ve Avantajları

Soda ile yapılan reaktif pamuk boyamalarda görülen, tam fikse olamama, renk çektirmeme ve renk canlılığının kaybı olarak görülen bazı hataların, Alkalin Cotton kullanılarak giderilebildiği görülmektedir. Bu çalışmada AlkalinCotton tek başına kullanımı ile birlikte, Alkalin Cotton + NaOH kullanımı ile yapılan boyama sonuçları değerlendirilmektedir.

Boyalı kumaş

Reaktif Boyamada Bikarbonat Problemlerinin Çözümü Veya Soda Yerine, Alkalin Cotton İle Sodyum Hidroksit Kullanımı Ve Avantajları, 2002 yılında Tübitak BUTAL ve Uludağ Universitesi işbirliği ile Bursa'da düzenlenen I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi'de Reşat UCA tarafından sunulan sunuldu.

Pamuk elyafının reaktif boyarmaddeler ile boyanmasında, ortamdaki bikarbonat varlığı problem olmaktadır.

Bikarbonat ortamın pH’sını tamponlama noktası olan 8,82’e çeker. Bunun sonucu ;

 • Boya girişinden soda veya alkali dozajına kadar olan ısıtma anında pH yükselir.
 • İlk soda veya alkaali ilavesi ile pH ani yükselmektedir. Ortamın pH değeri 7 - 7,5 iken ilk soda ilavesi ile çok kısa sürede pH = 9 - 9,5 değerine çıkmaktadır.
 • Sıcaklık sonrası ortama soda veya alkali ilavesi ile pH = 11 ‘e çıkılamaz.
 • Soda veya alkali dozajı bittikten sonra pH düşmeye başlar.
 • Bikarbonat çökmelerine zaman zaman  rastlanmaktadır.

Bu problemler; boya girişinde asetik asit yerine COLINOR AB, soda  yerine AlkalinCotton kullanılarak giderildi.

Bu kimyasalların sonucu ;

 • Boya girişinden soda dozajına kadar pH sabit kalır.
 • Soda yerine lineer sodyum hidroksit ilavesi ile pH lineer yükselir.
 • Alkali dozajı ile pH = 11 değerine yükselir. Alkali dozajı bitiminde pH düşmez.
 • Bikarbonat çökmeleri engellenir.

Bununla beraber ;

 • Alkalilik tam olarak sağlandığından (pH=11) boyarmadde elyaf reaksiyonu daha iyi ve tam olmaktadır.
 • Sodaya göre sodyum hidroksit kullanımı ortalama 1/20’dir. Ortamdaki kirlilik düşer.
 • Sodyum Hidroksit kullanıldığında kumaş üzerinde hidroliz olmuş boyarmadde kalmaz.
 • Sodyum Hidroksit kullanımı sonucu renkler daha canlı ve parlaktır.
 • Sodyum hidroksit ile partiler arası renk farkı çok düşüktür.
 • Proseste kullanılan kimyasalların maliyeti  % 30 – 40 daha azdır.
 • Bu prosesin işçiliği ve zamanı çok daha düşüktür.

 

Yayının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Makale kitabı olarak satınalmak için lütfen tıklayınız.

0 Yorum
Yorum yap