Kompleksanların Yapısı Ve Analitik Test Yöntemleri

post-thumb post-thumb post-thumb post-thumb

Kompleksanların Yapısı Ve Analitik Test Yöntemleri, 2002 yılında Tübitak BUTAl ve Uludağ Universitesi işbirliği ile Bursa'da düzenlenen I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi'de Reşat UCA tarafından sunulan sunuldu.

Makalenin özeti ve sonucu aşağıdaki gibidir.

Pamuğun boyamaya hazırlanması ve boyanması prosesinde ortamdaki proses verimini düşüren kalsiyum, magnezyum ve demir tuzları kompleks yapıcı maddelerle ortamdan uzaklaştırılır.

Farklı kullanım alanına göre kompleksleştiricilerin yapısı da farklıdır. Genellikle boyamada kullanılan iyon tutucu kasarda da kullanılmaktadır. Yapıları genel olarak; Poliakrilat, Fosfonat, Sodyumhegzametafosfat, EDTA gibi bileşiklerdir.

Bu kimyasalların karşılaştırılması genel olarak üç yöntemle yapılır.

a. Klasik İyon Bağlama Tayini (İndikatör eşliğinde yapılan tayinler)

b. Hamshire Yöntemi (Kalsiyum bulanıklığı önleme gücü)

c. Boiling Down (Kaynama noktasının düşmesi)

Bu test metotlarından indikatörlü yöntem analitik olarak ölçülebilir bir değerdir. Tekrarlanabilirliliği ve şartların değişiminde tekrarlanabilirliğini korumaktadır. Bu farklılık saf ve yumuşak suda ayrı ayrı yapılan testlerde ortaya çıkmaktadır.

Çalışmamızda sektörde en çok  bilinen ve kullanılan bu üç yöntemin analitik karşılaştırılması yapıldı.

Bu çalışmalarda farklı yapıdaki kompleks yapıcıların üç yönteme göre analitik çalışmaları yapıldı.

 

Sonuç

Proses ve yöntemde pH değerleri ve kirlilikler aynı olduğundan pamuğun boyanması prosesinde kullanılacak iyon tutucunun indikatörle tayini daha doğru sonuç vermektedir. Kaynama noktasının düşmesi yöntemi de bilgi vermektedir. İyon tutucu tayininde Hamshire yöntemi kullanılamaz.

Yayının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Makale kitabı olarak satınalmak için lütfen tıklayınız.

Yorumlar (0 )

Yorumunuz